Kdo je to průvodce

Kdo je to PRŮVODCE

Určitě už jste někdy byli s nějakým průvodcem na výletě. Nebo jste třeba absolvovali prohlídku hradu či zámku. A možná vás váš průvodce vzal na dobrodružnou výpravu do hor nebo do pralesa.

Rozhodnutí stát se průvodcem někdy přichází nečekaně. Někteří průvodci volí svoji profesi z lásky k historii a místu, kde trvale žijí. Jiní rádi pracují s lidmi a pro jiné je to příjemné využití volného času na mateřské dovolené nebo v době prázdnin.

Průvodce, stejně jako delegát – o delegátech píšu zde, pracuje s turisty a pro turisty, ale pro svou práci potřebuje mít podstatně širší okruh odborných znalostí.

Průvodce často “vznikne” z delegáta. Tak tomu třeba bylo v mém případě. Můj příběh si můžete přečíst tady

Kourion - Kopie

Kdo to vlastně je PRŮVODCE?

Podle volně přeložené definice WFTGA (Světová federace turistických průvodcovských asociací) je průvodcem:

„Osoba, která provází návštěvníky v jazyce dle jejich výběru a představuje jim kulturní a přírodní dědictví dané oblasti. Má kvalifikaci pro danou oblast, získanou a/nebo uznávanou příslušným úřadem.“

Zní to složitě, ale v normálním jazyce to znamená, že průvodce k tomu, aby mohl někde průvodcovat, musí mít vynikající znalosti toho, o čem mluví. Musí mít za sebou to nejlepší odborné proškolení. Musí mít složené potřebné oficiální zkoušky a musí své práci rozumět. Pokud doprovází zahraniční zájezdy, tak se předpokládá perfektní znalost minimálně jednoho cizího jazyka.

Aby mohl svým turistům důkladně přiblížit život v dané zemi, potřebuje skvěle znát prakticky všechny oblasti lidského života.

Ovládá historii, ekonomiku a všechny společenské obory. Umí zajímavě vyprávět o architektuře a rozumí náboženství, geologii a zeměpisu. Dovede vyprávět o přírodě, a má v malíčku flóru i faunu. Měl by mít jasno v otázkách ekologie, přírodních zdrojů a klimatických podmínek dané země. Má přehled o místním průmyslu a zemědělství.

Nezaskočí ho ani otázky z umění a literatury a vyzná se ve zvycích, tradicích a folklóru země, ve které průvodcuje.

Řekne vám, jak se místním lidem žije, jaké jsou průměrné platy a sociální zabezpečení obyvatelstva. Dozvíte se také něco o tom, jak v zemi funguje politický systém a jaký je systém vzdělávání a zdravotnictví.

A rozhodně nebude chybět humor, protože svůj výklad určitě „okoření“ nějakými místními “drby”.

S dobrým průvodcem se rozhodně nudit nebudete!!!

 

Radka Holešovská
Jsem průvodkyně po Kypru a o ostrově vím téměř všechno. Provedu vás po historických místech, ukážu vám krásy kyperské přírody a seznámím vás se životem místních obyvatel. Se mnou poznáte Kypr líp než s cestovkou.
Komentáře